FUNDAMENTET - viden, inspiration og samtaler om skole og dagtilbud

Skærmskolen - Bedre End Sit Rygte?

May 11, 2020 Oplæst temaartikel fra Magasinet Friskolen
FUNDAMENTET - viden, inspiration og samtaler om skole og dagtilbud
Skærmskolen - Bedre End Sit Rygte?
Show Notes

Flere kommercielle læringsportaler har tidoblet deres udbredelse i løbet af Corona-perioden. Det rejser spørgsmålet, om Alinea, Gyldendal og Clio er på vej til at afløse læreren som styrmand på lærings-skuden? “Skrækscenariet er, at vi får engelske tilstande, hvor al undervisning er ens og planlagt ned på dagsniveau. Ingen spontanitet og kreativitet. Er vi via portalerne ved at få lusket den ensretning ind af bagvejen?” spørger skoleleder. Artiklen blev første gang bragt i Magasinet Friskolen nr. 22 - maj 2020.